Ota käyttöön työntekijöiltä saatava tieto aina, kun sitä tarvitset

  • Rekrytoi

  • Perehdytä

  • Kehitä

  • Pidä kiinni

Houkuttele ja rekrytoi organisaatioosi lahjakkaita ihmisiä

Löydä potentiaaliset ehdokkaat helpommin

Voit käyttää kyselytutkimuksia rekrytointiin saadaksesi ehdokkaista selville muutakin kuin yhteystiedot.

Säilytä kilpailukyky vahvistamalla työnantajabrändiä

Testaamalla viestintääsi voit nähdä, ovatko kyvykkäät ehdokkaat tietoisia organisaatiosi tavoitteista ja arvoista sekä sen tarjoamista eduista.

Tee rekrytointikokemuksesta ehdokkaalle miellyttävämpi

Kun pyydät palautetta rekrytointikokemuksesta, saat selville, mitkä asiat toimivat ja mitkä kaipaavat vielä kehittämistä.

Etkö ole varma rekrytointiprosessisi toimivuudesta?

Luo kyselytutkimus jo tänään pyytääksesi rekrytoinnista vastaavilta palautetta menettelytavoista, aikatauluista jne.

Ota uudet työntekijät mukaan kelkkaan nopeasti

Kehitä perehdytysohjelmaasi

Alustallamme on kokeita, joiden avulla voit varmistaa, että työntekijät ovat sisäistäneet yrityksesi arvot, toimintatavat jne.

Tee perehdytysvaiheesta miellyttävämpi kokemus

Kerro perehdytysstrategioistasi ja kysy uusilta työntekijöiltä, missä ja miten voit kehittää perehdyttämistä.

Anna uusille työntekijöille jatkuvaa tukea

Kyselytutkimusten avulla voit tarkistaa tilanteen ajoissa ja riittävän usein. Havaitset helposti, jos uusi työntekijä on vaikeuksissa ja tarvitsee lisätukea.

Tarvitsevatko rekrytointipäälliköt enemmän resursseja vai tietoa?

Lähetä kyselytutkimus esimiehille ja selvitä, onko heillä kaikki, mitä he tarvitsevat pystyäkseen onnistuneesti perehdyttämään uudet työntekijät.

Tee yhä useammasta työntekijästä huippuonnistuja

Anna jokaiselle työntekijälle kattavaa palautetta

360-arviointiprosessilla voit antaa työntekijöillesi positiivista ja rakentavaa palautetta.

Luo parempia oppimis- ja kehitysohjelmia

Kun mittaat olemassa olevien ohjelmien tehokkuutta, saat palautetta jo ennen kuin investoit uusiin.

Mittaa ja seuraa tiimien edistymistä ja paljon muuta

Voit tunnistaa, mitkä tiimit suoriutuvat hyvin ja mitkä tarvitsevat lisäresursseja, koulutusta tms.

Haluatko saada suoraa palautetta?

Kerro vastaajille, että vastaukset kerätään nimettöminä.

Sitoutuneisuuden parantaminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta

Mittaa jokaisen työntekijän sitoutuneisuutta

Voit saada työntekijäpalautetta työtyytyväisyydestä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta, tiimidynamiikasta jne.

Pidä organisaatio yhtenäisenä

Varmista, että kaikki työntekijät, tiimit ja osastot käyttävät samoja työskentelystrategoita ja pyrkivät kohti samaa päämäärää.

Paranna työssä pysymistä irtisanoutumiskyselyillä

Ota selvää, miksi ihmiset lähtevät organisaatiostasi, ja tunnista ongelmakohdat irtisanoutumiskyselyiden avulla.

Haluatko kokonaisvaltaisen ymmärryksen sitoutuneisuudesta?

Kokonaisvaltainen ratkaisumme, Engage, perustuu ainutlaatuiseen mentelmään, joka keskittyy henkilöön kokonaisuutena.

65 % yhdysvaltalaisista milleniaaleista, joiden kanssa keskustelimme, työskentelisivät mielummin yrityksessä, jonka toimintaan he uskovat kuin yrityksessä, joka maksaa hyvin.

"Mitä nopeammin uudet työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi ja itsensä valmiiksi työtehtäviin, sitä nopeammin he pystyvät menestyksekkäästi myötävaikuttamaan yrityksen toimintaan."–Talya N. Bauer, Ph.D

Lähde: SHRM foundation

Tue työntekijöidesi edistymistä urallaan. Tiesitkö, että 76 % ihmisistä sanoo haluavansa ylennyksen 2 vuoden sisällä aloitettuaan uudessa työssä?

Joka hetki 41 % työntekijöistä ottaisi vastaan työn toisesta yrityksestä, jos sellaista tarjottaisiin