Voimaantulopäivä: 12. syyskuu 2016

Tässä yksityisyydensuojakäytännössä kerrotaan, miten SurveyMonkey käsittelee henkilötietojasi ja keräämiäsi tietoja. Arvostamme sitä, että luotat meihin. Sen vuoksi haluamme esittää tämän yksityisyydensuojakäytännön selkein, tavallisin sanoin lakikirjakielen sijaan. Tämä käytäntö on koostettu niin, että pystyt nopeasti löytämään vastaukset kysymyksiin, jotka kiinnostavat sinua eniten.

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee kaikkia tuotteita, palveluja ja verkkosivustoja, jotka tarjoaa SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. ja niiden tytäryhtiöt, ellei toisin ole mainittu. Tässä asiakirjassa näihin tuotteisiin, palveluihin ja sivustoihin viitataan yhteisesti termillä ”palvelut”. Eräillä palveluilla on täydentäviä yksityisyydensuojailmoituksia. Niissä selostetaan tarkemmin, miten yksityisyydensuojakäytäntöä sovelletaan kyseisissä palveluissa. Mikäli toisin ei ole mainittu, palvelumme tarjoaja on Yhdysvalloissa SurveyMonkey Inc., Brasiliassa SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. ja kaikkialla muualla SurveyMonkey Europe UC.

TRUSTe
TRUSTe European Safe Harbor -sertifikaatti

EU:n ja Yhdysvaltain välinen Privacy Shield -tietosuojajärjestely. SurveyMonkey Inc. (ja sen tytäryhtiö Infinity Box Inc.) osallistuu EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn ja sille on myönnetty sertifikaatti järjestelyn vaatimuksien noudattamisesta. SurveyMonkey on sitoutunut siihen, että kaikkia sen Euroopan Unionin (EU) jäsenmaista vastaanottamia henkilötietoja käytetään Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn soveltuvien periaatteiden mukaisesti. Lisätietoja Privacy Shield -järjestelystä on saatavana Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield List -luettelosta. https://www.privacyshield.gov/list

Kun SurveyMonkey vastaanottaa Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn piirissä olevia tietoja ja siirtää niitä sitten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka toimii välittäjänä SurveyMonkeyn puolesta, SurveyMonkeylla on tiettyjä vastuita Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti, mikäli molemmat seuraavat ehdot täyttyvät: (i) välittäjä käsittelee tietoja muulla kuin Privacy Shield -järjestelyn ehdoissa määritetyllä tavalla ja (ii) SurveyMonkey on vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn mukaisesti lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen osalta Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio (FTC) voit tarvittaessa käynnistää SurveyMonkey-yritystä koskevan tutkinnan tai käyttää siihen toimeenpanovaltaansa. Tietyissä tilanteissa SurveyMonkey voi vaadittaessa joutua luovuttamaan henkilötietoja viranomaisien lainmukaisien pyyntöjen täyttämiseksi, esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen tai lain täytäntöönpanoon liittyvistä syistä.

Mikäli sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä, ota yhteyttä SurveyMonkeyyn Kysyttävää?-osiossa kuvatulla tavalla. Jos sinulla on ratkaisemattomia yksityisyydensuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä ongelmia, joita emme ole käsitelleet mielestäsi riittävällä tavalla, pyydämme ottamaan yhteyttä Yhdysvalloissa toimivaan, ulkopuolisen toimijan toteuttamaan kiistatilanteiden sovittelupalveluun (veloituksetta): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tietyissä tilanteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Privacy Shield -verkkosivustolla https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, sinun on mahdollista hakeutua sitovaan välimiesmenettelyyn sen jälkeen, kun muut kiistatilanteiden ratkaisumenettelyt on käyty läpi tuloksetta.

U.S. – Swiss Safe Harbor. SurveyMonkey Inc. (ja sen tytäryhtiö Infinity Box Inc.) noudattaa U.S. – Swiss Safe Harbor Framework -sopimuksen ehtoja, jotka on laatinut Yhdysvaltain kauppaministeriö. Ne koskevat Yhdysvalloissa olevien toimijoiden Sveitsistä vastaanottamien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. SurveyMonkey Inc -yhtiölle on myönnetty sertifikaatti U.S. – Swiss Safe Harbor -sopimuksen yksityisyydensuojaperiaatteiden noudattamisesta edellä kuvattujen tietojen käsittelyssä. SurveyMonkey voi käsitellä joitakin Sveitsissä olevilta yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä lähtöisin olevia tietoja muiden sopimusmekanismien mukaisesti. Niitä ovat muun muassa Euroopan unionin mallisopimuslausekkeet. Lisätietoja Safe Harbor -ohjelmasta ja meille myönnetty sertifikaatti ovat nähtävänä osoitteessa https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Kysyttävää? Jos sinulla on SurveyMonkeyn yksityisyydensuojakäytäntöön tai sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä meihin postitse osoitteeseen SurveyMonkey Inc., 3050 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA tai sähköisesti tällä lomakkeella.

Yksityisyydensuojan avainkohdat: asiat, joilla on eniten merkitystä sinulle

JOS LUOT KYSELYTUTKIMUKSIA:
 • Sinä omistat kyselytutkimuksesi tiedot. Eikä siinä kaikki. SurveyMonkey käsittelee kyselytutkimuksiasi aivan kuin ne olisivat yksityistä tietoa (paitsi jos olet julkaissut kyselysi julkisen linkin kautta). Emme myy niitä kenellekään, emmekä käytä keräämiäsi vastauksia sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät liity sinuun tai meidän palveluihimme. Tämä ei koske eräitä tarkasti määritettyjä tilanteita (esimerkiksi jos meidät on haastettu oikeuteen tai jos olet itse antanut meille luvan toimia edellä kuvatulla tavalla).
 • Emme paljasta vastaanottajien sähköpostiosoitteita. Jotta sinun olisi helpompaa kutsua ihmisiä sähköpostitse vastaamaan kyselytutkimuksiisi, voit ladata palvelimillemme sähköpostiosoiteluetteloja. Tällöin SurveyMonkey toimii vain näiden tietojen säilyttäjänä. Emme myy näitä sähköpostiosoitteita, ja käytämme niitä ainoastaan siten kuin sinä olet määrännyt sekä tämän yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti. Sama koskee kyselytutkimuksissasi kerättyjä sähköpostiosoitteita.
 • Säilytämme tietosi turvallisesti. Saat lisätietoja lukemalla tietoturvalausekkeemme.
 • Kyselytutkimuksien tiedot tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin. Lisätietoja tästä aiheesta on saatavana, jos olet itse Kanadassa tai Euroopassa. SurveyMonkey käsittelee kyselytutkimuksiesi tiedot puolestasi ja ohjeistuksesi mukaisesti (mukaan lukien ohjeet, joiden noudattamisen olet hyväksynyt tämän yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti).
JOS VASTAAT KYSELYTUTKIMUKSIIN:
 • Kyselytutkimusta hallinnoi kyseisen kyselyn laatija. Kyselytutkimuksien luojat käynnistävät kymmeniä tuhansia kyselytutkimuksia palvelujemme avulla joka päivä. Nämä kyselyt julkaistaan verkkosivustoillamme, ja me keräämme vastaajien lähettämät vastaukset kyselytutkimukset laatineille tahoille. Jos sinulla on kysyttävää kyselytutkimuksesta, johon aiot vastata, ota yhteyttä suoraan kyseisen kyselyn laatijaan. SurveyMonkey ei vastaa kyselytutkimuksien sisällöistä eikä vastaajien vastauksista niihin. Kyselytutkimuksen luoja on yleensä sama henkilö tai taho, joka kutsui sinut vastaamaan kyselyyn. Joskus heillä on omia yksityisyydensuojakäytäntöjään.
 • Pysyvätkö vastauksesi nimettöminä? Tämä riippuu siitä, miten kyselytutkimuksen laatija on asian määrittänyt. Kysy asiaa heiltä tai lue lisää vastaajien anonymiteetistä täältä.
 • Emme myy vastauksiasi ulkopuolisille. SurveyMonkey ei myy tai jaa kyselytutkimuksiin antamiasi vastauksia ulkopuolisille mainostajille tai markkinoijille (kyselytutkimuksen laatijat saattavat tehdä näin, joten sinun on syytä tarkistaa asia heiltä). SurveyMonkey toimii ainoastaan tietojen säilyttäjänä kyselytutkimuksen luojan puolesta, joka puolestaan hallinnoi sinun tietojasi, tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvattuja julkisia kyselytutkimuksia lukuun ottamatta.
 • Jos olet sitä mieltä, että jokin kyselytutkimus rikkoo käyttöehtojamme tai liittyy laittomaan toimintaan, ilmoita asiasta napsauttamalla tätä.

Kyselytutkimuksien luojat ja vastaajat

SurveyMonkeyn palveluja käyttävät kyselytutkimuksien luojat (henkilöt, jotka laativat kyselytutkimuksia ja toteuttavat niitä verkon välityksellä) ja kyselytutkimuksien vastaajat (henkilöt jotka vastaavat näihin kyselyihin). Kyselytutkimuksien luojilta ja vastaajilta saamamme tiedot ja tavat, joilla niitä käsittelemme, vaihtelevat. Sen vuoksi tämä yksityisyydensuojakäytäntö on jaettu kahteen osaan. Napsauta sitä kohtaa, joka koskee sinua:

Kyselytutkimuksien luojien yksityisyydensuoja
Kyselytutkimuksien vastaajien yksityisyydensuoja

KYSELYTUTKIMUKSIEN LUOJIEN YKSITYISYYDENSUOJA
 1. Mitä tietoja SurveyMonkey kerää?

  Kun käytät SurveyMonkeyn palveluja, keräämme sinuun ja palvelujemme käyttöösi liittyviä tietoja eri lähteistä. Ne on lueteltu alla. Jäljempänä olevissa osioissa on kerrottu, mitä me näillä tiedoilla teemme.

  Tiedot, joita keräämme suoraan sinulta

  • Rekisteröitymistiedot. Tarvitset SurveyMonkey-tilin, ennen kuin voit luoda kyselytutkimuksia SurveyMonkeyn palvelussa. Kun rekisteröit itsellesi tilin, tallennamme käyttäjänimesi, salasanasi ja sähköpostiosoitteesi. Jos päätät käyttää rekisteröitymisessä jonkin muun palvelun (kuten Googlen tai Facebookin) käyttäjätiliäsi, katso lisätietoja kohdasta Tiedot ulkopuolisilta tahoilta.
  • Laskutustiedot. Jos suoritat maksun SurveyMonkeylle, vaadimme sinua antamaan laskutustietosi, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja valitsemaasi maksutapaan liittyvät tiedot (esimerkiksi luottokortin numeron ja viimeisen voimassaolopäivän tai pankkitilin numeron). Jos määrität laskutusosoitteen, oletamme sen olevan tilinhaltijan oma osoite.
  • Tiliasetukset. Voit määrittää useita erilaisia asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja eri sivuilla, kuten omalla Tilin asetukset -sivullasi. Näitä asetuksia ovat esimerkiksi oletuskieli, aikavyöhyke ja yhteydenottoasetukset (voit esimerkiksi päättää, haluatko saada sähköpostitse markkinointiviestejä SurveyMonkeylta).
  • Osoitekirjan tiedot. Voit tuoda sähköpostiosoitteita osoitekirjaan ja liittää sähköpostiosoitteita sähköpostikutsujen kerääjiin. Näin voit helposti kutsua ihmisiä sähköpostin välityksellä vastaamaan kyselytutkimuksiisi. Emme käytä näitä sähköpostiosoitteita omiin tarkoituksiimme tai lähetä niihin sähköpostia, ellet itse pyydä toimimaan niin.
  • Kyselytutkimuksien tiedot. Tallennamme kyselytutkimuksiesi tiedot (kysymykset ja vastaukset) puolestasi.
  • Muut tarkoituksellisesti jakamasi tiedot. Saatamme kerätä talteen sinun henkilötietojasi tai muita tietoja, jos lähetät niitä meille muissa yhteyksissä. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos lähetät meille oman asiakastarinasi tai osallistut SurveyMonkeyn kilpailuun.
  Emme jaa vastaajiesi sähköpostiosoitteita eteenpäin emmekä käytä niitä väärin. Voit olla varma siitä, että SurveyMonkey ei lähetä sähköpostiviestejä kyselytutkimuksiesi vastaajille tai osoitekirjassasi oleville henkilöille, ellet itse pyydä meitä toimimaan niin. Emme missään tapauksessa myy näitä sähköpostiosoitteita millekään ulkopuolisille toimijoille.

  Tiedot, jotka keräämme sinusta epäsuorasti tai passiivisesti, kun olet yhteydessä meihin

  • Käyttötiedot. Keräämme sinusta käyttötietoja aina, kun olet yhteydessä palveluihimme. Se voi tarkoittaa muun muassa tietoja vierailemistasi verkkosivuista, napsauttamistasi kohteista ja näiden toimenpiteiden suorittamisajankohdasta. Lisäksi useimpien nykyisten verkkosivustojen tapaan verkkopalvelimemme ylläpitävät lokitiedostoja, joihin tallennetaan tietoa joka kerta, kun laite muodostaa yhteyden kyseiseen palvelimeen. Nämä lokitiedostot sisältävät tietoja kunkin vierailun luonteesta, kuten vierailijan IP-osoitteen, Internet-palveluntarjoajan, sivustolla näytetyt tiedostot (esimerkiksi HTML-sivut ja kuvat), käyttöjärjestelmäversiot sekä tapahtumien aikaleimat.
  • Laitetiedot. Keräämme tietoja laitteista ja sovelluksista, joilla käytät palvelujamme. Näitä tietoja ovat muun muassa IP-osoite, käyttöjärjestelmäversio, laitteen tyyppi, järjestelmä- ja suorituskykytiedot sekä selaimen tyyppi. Saatamme myös päätellä maantieteellisen sijaintisi IP-osoitteesi perusteella.
  • Ohjaustiedot. Jos saavut SurveyMonkeyn sivustolle jonkin ulkopuolisen sijainnin kautta (kuten toisella verkkosivustolla tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta), tallennamme tiedon sijainnista, joka on ohjannut sinut meidän sivustollemme.
  • Tiedot ulkopuolisilta tahoilta. Saatamme kerätä SurveyMonkeyn ulkopuolisilta tahoilta eli niin sanotuilta kolmansilta osapuolilta sinun henkilötietojasi tai muita tietoja, mikäli olet antanut kyseisille tahoille luvan luovuttaa tietojasi meille. Sinulla on esimerkiksi mahdollisuus rekisteröityä ja kirjautua sisään SurveyMonkey-palveluun Facebook-käyttäjätilisi tiedoilla. Jos toimit näin, Facebook hoitaa kirjautumistapahtuman tunnistautumisen. Me saamme haltuumme ainoastaan sellaisia tietoja Facebook-tilistäsi, jotka olet nimenomaisesti suostunut jakamaan meille myöntäessäsi luvan yhteyden muodostamiseen SurveyMonkey- ja Facebook-tilin välillä.
  • Sivutunnisteiden tiedot. Käytämme ulkopuolisien tahojen toteuttamia seurantapalveluja, joissa käytetään evästeitä ja sivutunnisteita (jotka tunnetaan myös nimellä jäljitteet). Niitä käytetään koostettujen ja anonyymeiksi muutettujen tietojen keräämiseen sivustoillamme käyvistä vierailijoista. Nämä tiedot sisältävät käyttö- ja käyttäjätilastotietoja. SurveyMonkeyn lähettämät tai sen palvelujen kautta lähetetyt sähköpostiviestit saattavat sisältää sivujen aihetunnisteita. Niiden avulla lähettäjä pystyy keräämään tietoa siitä, kuka on avannut sähköpostiviestin ja napsauttanut niissä olevia linkkejä. Toimimme näin, jotta sähköpostiviestin lähettäjä pystyy mittaamaan sähköpostiviestintänsä tehoa sekä oppimaan tapoja parantaa sähköpostiviestiensä toimitettavuutta ja avaamismääriä.
 2. Miten SurveyMonkey käyttää keräämiään tietoja?
  Käsittelemme kyselytutkimuksien kysymyksiä ja vastauksia kuten käsittelisimme sinun yksityisiä tietojasi (paitsi jos olet julkaissut kyselysi julkisen linkin kautta). Tiedämme, että saatat usein haluta pitää kyselytutkimuksiesi kysymykset ja vastaukset (joita kutsumme yhteisesti ”kyselytutkimuksien tiedoiksi”) yksityisinä. Jollet ole päättänyt jakaa kyselytutkimuksesi kysymyksiä ja/tai vastauksia julkisesti (esimerkiksi saattamalla niitä tarjolle julkisen linkin kautta), emme käytä kyselytutkimuksesi tietoja millään muulla kuin tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvaillulla tavalla ellei meillä ole sinun suoraa suostumustasi toimia niin. Emme myy kyselytutkimuksiesi tietoja ulkopuolisille tahoille ilman sinun suostumustasi.

  Yleisesti ottaen käytämme sinulta keräämiämme tietoja silloin, kun tarjoamme palvelujamme sinulle tai – sinun puolestasi – kyselytutkimuksiesi vastaajille. Alla on lueteltu täsmällisiä esimerkkejä tavoista, joilla me käytämme näitä tietoja. (Tämän yksityisyydensuojakäytännön seuraavassa osiossa on lisätietoa niistä tahoista, joille saatamme jakaa tietojasi.) Tämän yksityisyydensuojakäytännön tarkoitus ei kuitenkaan ole rajoittaa sitä, miten käytämme julkisen linkin kautta verkossa saataville asettamiesi kyselytutkimuksien kysymyksiä ja vastauksia.

  • Palvelujemme tarjoaminen sinulle.
   • Tämä pitää sisällään sinulle tarjotun asiakastuen, joka edellyttää, että tietosi ovat käytössämme pystyäksemme tarjoamaan apua sinulle (esimerkiksi kyselytutkimuksien suunnittelussa ja luomisessa tai teknisien vikojen etsinnässä).
   • Tietyt palvelujemme toiminnot ja ominaisuudet käyttävät kyselytutkimuksiesi kysymyksien ja vastauksien sisältöä sekä käyttäjätilisi tietoja myös muilla tavoilla. Toimintojen kuvauksissa kerrotaan selkeästi, mikäli näin toimitaan. Jos et halua, että kyselytutkimuksiesi tietoja käytetään tällä tavoin, voit yksinkertaisesti olla käyttämättä näitä toimintoja. Jos käytät esimerkiksi Kysymyspankki-toimintoa ja lisäät siitä kysymyksiä kyselyihisi, annat meille luvan koostaa näihin kysymyksiin saamasi vastaukset yhteen muiden samoja kysymyksiä käyttäneiden Kysymyspankin käyttäjien vastauksien kanssa. Voimme sen jälkeen myös raportoida tilastotietoa koostetuista (ja nimettömäksi muunnetuista) tiedoista, jotka on lähetetty sinulle ja muille kyselytutkimuksien laatijoille.
   • Jos päätät yhdistää SurveyMonkey-tilisi ja jonkin muun palvelun (kuten Googlen tai Facebookin) käyttäjätilisi, saatamme käyttää sellaisia kyseisien ulkopuolisien tahojen tietoja, joiden keräämisen olet sallinut, tarjotaksemme käyttöösi lisäominaisuuksia, palveluja ja sinulle mukautettua sisältöä.
   • Jotta pystyisimme tarjoamaan sinulle hyödyllisiä vaihtoehtoja palvelujen käyttämiseen yhdessä sosiaalisen median ja muiden sovelluksien kanssa, saatamme antaa sinulle mahdollisuuden viedä tietoja ulkopuolisien tahojen sovelluksiin ja sivustoille tai noutaa tietoja niistä. Tällaisia käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi Salesforce ja Marketo sekä sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook. Viemällä tai noutamalla tietoja saatat paljastaa omia tietojasi henkilöille tai organisaatioille, jotka vastaavat edellä kuvattujen kaltaisien ulkopuolisien tahojen sovelluksien ja sivustojen käytöstä ja ylläpidosta. Omat tietosi voivat näin ollen olla muiden näitä sovelluksia tai sivustoja käyttävien tai niissä vierailevien tahojen saatavilla. Emme omista sovelluksia tai verkkosivustoja, joihin muodostat yhteyden, emmekä vastaa niiden toiminnasta. Sinun on itse tutustuttava niiden yksityisyydensuojakäytäntöihin ja -lausekkeisiin, jotta voit olla varma, että hyväksyt niiden tavan käyttää sinun heille luovuttamiasi tietoja.
  • Omien palvelujemme hallinnointi. Käytämme tietojasi, mukaan lukien tiettyjä kyselytutkimuksien tietoja, yhtiömme sisäisesti seuraaviin erikseen määriteltyihin tarkoituksiin:
   • Palvelujemme ja ominaisuuksiemme seuranta, ylläpito ja parantaminen. Suoritamme sisäistä tilastointia ja muita analyyseja keräämistämme tiedoista (joihin sisältyvät käyttötiedot, laitetiedot, ohjaustiedot, kysymys- ja vastaustiedot sekä sivutunnisteiden tiedot). Näin analysoimme ja mittaamme käyttäjien käyttäytymistä ja kehityssuuntia, pyrimme ymmärtämään, miten käyttäjät käyttävät palvelujamme sekä suoritamme palvelujemme vianmääritystä ja parantamista. Nämä tiedot auttavat meitä myös arvioimaan tai suunnittelemaan uusia ominaisuuksia. Saatamme käyttää tietojasi sisäisiin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu pitämään palvelumme turvallisina ja toiminnassa, kuten vianmääritykseen ja testaukseen. Lisäksi niitä voidaan käyttää palvelujen parantamiseen, markkinointiin sekä tutkimus- ja kehitystyötarkoituksiin.
   • Käyttöehtojemme noudattamisen valvominen.
   • Mahdollisen laittoman toiminnan ehkäiseminen.
   • Ei-toivotun ja loukkaavan toiminnan tarkkailu ja ennaltaehkäisy. Meillä on käytössämme esimerkiksi automaattisia järjestelmiä, jotka etsivät sisällöstä tiedonkalasteluun, roskapostiin tai petoksiin liittyvää toimintaa.
  • Uusien palvelujen, ominaisuuksien tai sisällön luominen. Saatamme käyttää kyselytutkimuksiesi tietoja ja metatietoja (eli tietoa kyselytutkimuksen ominaisuuksista) sisäisiin tarkoituksiin pystyäksemme tarjoamaan uusia palveluja, ominaisuuksia tai sisältöä. Kyselytutkimuksen metatietoihin liittyen meidän on mahdollista tutkia tilastotietoja, kuten vastausprosentteja, kysymyksien ja vastauksien sanamääriä sekä kyselytutkimuksien kysymysmäärien keskiarvoja, sekä julkaista mielenkiintoisia päätelmiä näistä tiedoista tiedotus- tai markkinointitarkoituksia varten. Näin toimiessamme yksittäisiä kyselytutkimuksien luojia tai vastaajia ei voida tunnistaa, ellemme ole saaneet siihen lupaa.
  • Tilin luomisen ja sisäänkirjautumisen helpottaminen. Jos päätät yhdistää SurveyMonkey-tilisi ja jonkin muun palvelun (kuten Googlen tai Facebookin) käyttäjätilisi, käytämme sellaisia kyseisien ulkopuolisien tahojen tietoja, joiden keräämisen olet sallinut, helpottaaksemme käyttäjätilin luomista ja palveluun kirjautumista. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.
  • Yhteydenotot palveluun tai tiliin liittyvissä asioissa. Lähetämme sinulle silloin tällöin viestejä tiedotusasioista (esimerkiksi palveluihin liittyviä ilmoituksia, laskutukseen liittyviä asioita, ilmoituksia palvelujen tai käytäntöjen muutoksista tai tervetuloviestin palveluun rekisteröitymisen jälkeen). Näiden viestien tilausta ei voida lopettaa, sillä niitä tarvitaan, jotta pystymme tarjoamaan palvelujamme sinulle.
  • Yhteydenotot markkinointitarkoituksissa. Toimimme näin vain, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen yhteydenpitoon. Esimerkiksi tilin rekisteröintiprosessin aikana pyydämme lupaasi tietojesi käyttämiseen, jotta voisimme olla yhteydessä sinuun markkinointitarkoituksissa. Voit poistua tällaisien viestien postituslistalta milloin tahansa napsauttamalla viesteissä olevaa Peruuta viestien tilaus -linkkiä tai muuttamalla Oma tili -sivun asetusta.
  • Lainvalvontaan liittyviin pyyntöihin vastaaminen ja haitan ennaltaehkäisy. Jos meidät on haastettu oikeuteen tai olemme vastaanottaneet lainvalvontaan liittyvän pyynnön, saatamme olla velvoitettuja tarkastamaan hallussamme olevia tietoja määrittääksemme, miten toimimme tällaisessa tilanteessa.
 3. Kenelle jaamme tai luovutamme tietojasi?
  Emme myy kyselytutkimuksiesi tietoja, ellet ole itse antanut siihen lupaa.
  Millaisissa tilanteissa saatamme luovuttaa kyselytutkimuksiesi tietoja ulkopuolisille tahoille? Tähän on vain muutama erikseen määritelty syy. Luovutamme tietojasi palvelutarjoajillemme, jotka auttavat meitä tarjoamaan palvelujamme sinulle. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet meidän ja heidän välisen sopimuksen nojalla pitämään tietosi luottamuksellisina sekä käyttämään niitä ainoastaan näiden palvelujen tarjoamiseen. Käytämme esimerkiksi maksujen käsittelijöitä, jotka auttavat meitä luottokorttimaksujen käsittelyssä. Palvelujamme käyttämällä annat SurveyMonkeylle oikeuden muodostaa tällaisia alisopimuksia sinun puolestasi. Eräissä harvinaisissa tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi, mikäli lain noudattaminen sitä edellyttää tai mikäli kyseessä on yritysjärjestely tai -fuusio (tarkempia tietoja on jäljempänä).
  Kyselytutkimuksiesi jakaminen ihmisille. Määrittämällä vastaustenkerääjän asetukset pystyt itse määrittämään, kuka voi vastata kyselyysi. Kyselytutkimuksista voidaan tehdä esimerkiksi täysin julkisia (hakukoneiden indeksoitavissa olevia), salasanasuojattuja tai rajoitetulle vastaanottajaluettelolle jaettavia. Voit halutessasi jakaa myös kyselytutkimuksesi vastaukset heti tai julkisessa sijainnissa.

  Tiedämme, että olet antanut meille luottamuksellisen tehtävän: omien tietojesi yksityisyyden suojaamisen. Koska luottamuksesi on meille hyvin tärkeä, luovutamme tai toimitamme sinun henkilötietojasi tai kyselytutkimuksiesi tietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan, kun jokin seuraavista kolmesta asiasta on tapahtunut, sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen: (a) olemme antaneet sinulle ilmoituksen, esimerkiksi tämän yksityisyydensuojakäytännön muodossa, (b) olemme saaneet sinulta nimenomaisen suostumuksen esimerkiksi valintaruudun valitsemisen muodossa tai (c) olemme tehneet tiedot tunnistamattomiksi tai koostaneet tiedot siten, ettei yksittäisiä henkilöitä tai muita kokonaisuuksia voida kohtuulliseksi katsottavin toimenpitein tunnistaa niistä. Mikäli lainsäädäntö niin edellyttää, pyydämme sinulta suostumuksen aina ennen henkilötietojen luovuttamista tai jakamista.

  Saatamme luovuttaa tietoja seuraavasti:

  • Sinun tietojesi luovuttaminen palveluntarjoajillemme. Käytämme palveluntarjoajia, jotka auttavat meitä tarjoamaan palvelujamme sinulle. Annamme näiden palveluntarjoajien tarvittaville työntekijöille pääsyn sinun tietoihisi, mutta vain siinä laajuudessa, jota heidän meille toimittamansa palvelu edellyttää. Lisäksi voimassa ovat perustelluiksi katsottavat sopimusvelvoitteet ja tekniset suojaukset, joilla varmistetaan henkilötietojesi ja muiden tietojesi luottamuksellisuuden säilyminen, jotta näitä tietoja käytetään vain palveluntarjoajan palvelun toimittamiseksi meille, ja että tietoja käsitellään tämän yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti. Näitä palveluntarjoajia ovat esimerkiksi maksujen käsittelijät tai verkkoisännöinti- ja sähköpostipalvelujen sekä verkkoliikenteen analysointityökalujen tarjoajat.
  • Tilitietojesi luovuttaminen laskutuksesta vastaavalle yhteyshenkilöllesi. Jos omat tietosi (eli tilin haltijan tiedot) poikkeavat tilillesi merkityn, laskutuksesta vastaavan yhteyshenkilön tiedoista, voimme paljastaa henkilöllisyytesi ja tilitietosi laskutuksesta vastaavalle yhteyshenkilölle tämän pyynnöstä (tällaisissa tilanteissa yritämme yleensä ilmoittaa asiasta sinulle). Käyttämällä palvelujamme ja hyväksymällä tämän yksityisyydensuojakäytännön ehdot suostut tietojesi luovuttamiseen tällaisessa tilanteessa.
  • Sähköpostiosoitteesi luovuttaminen omalle organisaatiollesi. Jos tilisi rekisteröinnissä käyttämäsi sähköpostiosoite kuuluu jollekin organisaatiolle tai on sellaisen hallinnoima, voimme luovuttaa kyseisen sähköpostiosoitteen kyseiselle organisaatiolle auttaaksemme heitä ymmärtämään, kuka kyseiseen organisaatioon liittyvä henkilö käyttää SurveyMonkey-palvelua sekä avustaaksemme kyseistä organisaatiota omien yritystilien käytössä. (Älä käytä työsähköpostitiliäsi palveluissamme, ellei sinua ole valtuutettu tekemään niin, missä tapauksessa edellä kuvatun tietojen luovuttamisen ei pitäisi olla sinulle ongelmallista.)
  • Koostettujen tai tunnistamattomaksi tehtyjen tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille palvelujemme parantamiseksi tai mainostamiseksi. Yksittäisiä henkilöitä ei pystytä kohtuulliseksi katsottavin toimenpitein tunnistamaan ulkopuolisille tahoille palvelujemme parantamista tai mainostamista varten luovutettavista tiedoista eikä yhdistämään niihin.
  • Palvelujemme mainostamiseen tarkoitetun evästeen olemassaolosta ilmoittaminen. Saatamme pyytää mainosverkostoja ja mainosvaihdantapalveluja näyttämään toisilla verkkosivustoilla mainoksia, joissa markkinoidaan palvelujamme. Saatamme pyytää heitä näyttämään näitä mainoksia havaitun evästeen perusteella. Näin toimittaessa mitään muita henkilötietoja ei kuitenkaan luovuteta mainostajalle. Mainosverkostokumppanimme saattavat käyttää evästeitä ja sivutunnisteita tai jäljitteitä tiettyjen, yksittäiseen henkilöön liittymättömien tietojen keräämiseen omasta toiminnastasi kyseessä olevalla sekä muilla verkkosivustoilla. Näin sinulle pystytään näyttämään kohdennettuja, omiin kiinnostuksen aiheisiisi liittyviä mainoksia. Jos et halua, että näitä tietojasi käytetään tällaisien kohdistettujen mainoksien näyttämiseen, voit kieltää evästeiden käytön (”opt-out”) osoitteessa http://preferences-mgr.truste.com/. Mikäli olet Euroopan unionin jäsenmaassa, osoite on http://www.youronlinechoices.eu. Jatkossa sinulle näytetään yleisiä mainoksia.
  • Tietojesi luovuttaminen lainsäädännön edellyttäessä tai salliessa. Voimme luovuttaa tietojasi lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla sekä silloin, kun näkemyksemme mukaan näiden tietojen luovuttaminen on tarpeen omien oikeuksiemme suojaamiseksi, sinun turvallisuutesi tai muiden tahojen turvallisuuden puolustamiseksi ja/tai meihin kohdistuvan oikeusasteen päätöksen, oikeuden määräyksen, haasteen tai muun lainvalvontaan liittyvän prosessin vaatimuksien täyttämiseksi.
  • Tietojesi luovuttaminen yrityksemme omistajuussuhteiden tai yritysrakenteen muutoksien vuoksi. Jos yrityksemme omistajuus vaihtuu kokonaan tai olennaisilta osin tai yrityksellemme suoritetaan yritysjärjestely (kuten fuusio tai konsolidointi) tai mikä tahansa muu SurveyMonkey-yhtiön osien välinen toimenpide tai siirto, sinä nimenomaisesti hyväksyt, että SurveyMonkey voi siirtää omat tietosi uudelle omistajalle tai seuraajalle, jotta pystymme jatkamaan palvelujemme tuottamista. Tarvittaessa SurveyMonkey ilmoittaa kunkin lainsäädäntöalueen asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle tällaisesta tietojen siirrosta sovellettavien tietosuojalakien ilmoitusmenettelyjä koskevien kohtien mukaisesti.
  • Sellaisien tietojen luovuttaminen, joiden luovuttamisen olet nimenomaisesti hyväksynyt. Saatamme esimerkiksi pyytää sinun nimenomaista lupaasi luovuttaa yhteystietosi ulkopuolisille tahoille erilaisia tarkoituksia varten, kuten mahdollistamaan kyseisen tahon yhteydenotot markkinointitarkoituksissa. (Voit myöhemmin perua hyväksyntäsi, mutta jos haluat lopettaa viestien vastaanottamisen sellaiselta ulkopuoliselta taholta, jolle tietosi luovuttamisen olet itse hyväksynyt, sinun on itse otettava yhteyttä suoraan kyseiseen tahoon.)
 4. Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?

  Voit tehdä seuraavia asioita:

  • Omien tilitietojesi päivittäminen. Voit päivittää rekisteröintitietojasi sekä muita tilitietojasi Oma tili -sivullasi. Tiedot päivitetään välittömästi.
  • Henkilötietojesi tarkasteleminen ja muuttaminen. Tilinhaltijana voit tarkastella ja muuttaa tiettyjä SurveyMonkeyn itsestäsi tallentamia henkilötietoja vierailemalla Oma tili -sivullasi. Eräillä tilinhaltijoilla ja muilla henkilöillä (mukaan lukien henkilöillä, joiden tiedot vastaanotamme EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn tai U.S. – Swiss Safe Harbor -sopimuksen mukaisesti) on tiettyjä lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia saada tietoa siitä, onko meillä hallussamme heidän henkilötietojaan, tarkastella hallussamme olevia henkilötietojaan sekä korjata, päivittää, lisätä tai poistaa tietoja tiettyjen ehtojen täyttyessä. Eräiden tietojen osalta näiden oikeuksien mahdollistamat toimenpiteet voidaan suorittaa edellä mainitulla Oma tili -sivulla, ja kaikissa tapauksissa näiden oikeuksien toteutumiseen liittyvät pyynnöt voidaan ohjata asiakastukitiimillemme. Näistä oikeuksista voidaan poiketa tietyissä tilanteissa, kuten silloin, kun tietojen tarkastelun mahdollistaminen sinulle vaikuttaisi kohtuuttomalla tavalla toisien henkilöiden yksityisyydensuojaan. Reagoimme näiden oikeuksien toteuttamispyyntöihin kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ja noudatamme pyyntöä, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää tai itse katsomme pyynnön sopivaksi tai mahdolliseksi toteuttaa.
  • Kyselytutkimuksiesi tietojen lataaminen ja varmuuskopiointi. Käytössäsi olevasta tilauksesta riippuen annamme sinulle mahdollisuuden viedä, jakaa ja julkaista kyselytutkimuksiesi tietoja eri muodoissa. Näin sinun on mahdollista luoda omia varmuuskopioitasi ja analysoida tietoja ilman verkkoyhteyttä. Katso latausohjeet täältä.
  • Kyselytutkimuksiesi tietojen poistaminen. Kyselytutkimuksien tietojen poistaminen tällä sivulla kuvatuilla tavoilla ei välittömästi poista näitä tietoja pysyvästi. Jos säilytät käyttäjätilisi, voimme säilyttää poistettuja tietojasi rajoitetun ajan sellaisia tapauksia varten, että joitain tietoja on poistettu vahingossa ja ne on palautettava. (Voit esittää palautuspyynnön ottamalla yhteyttä asiakastukeen.) Mikäli lainsäädäntö sallii, poistamme tietosi pysyvästi, jos olet pyytänyt poistamaan käyttäjätilisi. Jos tietosi on kuitenkin aiemmin asetettu julkisesti saataville julkisen linkin kautta, tietojesi kopioita saattaa olla edelleen saatavilla Internetissä, vaikka tilisi tilaus on peruutettu.
  • Tilisi tilauksen peruuttaminen. Jos haluat peruuttaa tilisi tilauksen ja poistaa tilisi, ota yhteyttä asiakastukeen. Jos poistat tilisi, kaikki kyseisellä tilillä olevat kyselytutkimuksien tiedot poistetaan pysyvästi järjestelmistämme kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi et enää pysty käyttämään mitään muita palveluja, joissa edellytetään SurveyMonkey-käyttäjätiliä. Reagoimme tällaisiin pyyntöihin ja kaikkiin asianmukaisiin pyyntöihin tarkastella, korjata, päivittää tai poistaa henkilötietoja laissa (mahdollisesti) määritetyn ajan sisällä tai ilman kohtuutonta viivästymistä. Toteutamme henkilötietojen poistopyynnöt pikaisesti, paitsi jos pyyntöä ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa tai pyydetyt tiedot on lain mukaan säilytettävä. (Viimeksi mainitussa tilanteessa estämme pääsyn näihin tietoihin, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää.)
  Miten kauan säilytämme tietojasi? Yleensä säilytämme tietojasi niin kauan, kun sinulla on tili palvelussamme, tai lainsäädännön asettamien velvoitteiden mukaisen, kiistatilanteiden ratkaisuun kuluvan tai omien sopimuksiemme toimeenpanemiseen tarvittavan ajan. Palvelimiltamme poistetut tiedot voivat säilyä ylimääräisinä turvakopioina offsite-varmuuskopiointivälineissä enintään noin 12 kuukauden ajan. Tarkempi kuvaus tietojensäilytyskäytännöistämme on usein kysytyissä kysymyksissä
 5. Tietoturva, evästeet ja muita tärkeitä tietoja
  Tähän yksityisyydensuojakäytäntöön tehtävät muutokset. Voimme muuttaa tätä yksityisyydensuojakäytäntöä milloin tahansa. Mikäli teemme niin, ilmoitamme siitä sinulle julkaisemalla muutokset tällä verkkosivustolla. Jos katsomme, että muutokset ovat oleellisia, lähetämme sinulle erillisen, näkyvän ilmoituksen olosuhteiden edellyttämällä tavalla esimerkiksi sähköpostitse tai jollakin muulla huomiota herättävällä menetelmällä, jonka voidaan kohtuullisesti katsoa olevan riittävä ilmoituksen tekemiseen. Mikäli näistä muutoksista ilmoittamisen jälkeen et peruuta tilaustasi, vaan jatkat palvelujemme käyttöä etukäteisilmoitusjakson jälkeenkin, sinun tulkitaan antaneen nimenomaisen hyväksyntäsi yksityisyydensuojakäytännön muutoksille. Jos et hyväksy tämän tai minkä tahansa päivitetyn yksityisyydensuojakäytännön ehtoja, sinulla on mahdollisuus sulkea tilisi milloin tahansa.
  • Tietoturva. Lisätietoja SurveyMonkeyn tietoturvakäytännöistä on tietoturvalausekkeessamme. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi ja muita tietojasi huolellisesti ja tiedot koskemattomina säilyttäen. Käyttämistämme suojaustoimenpiteistä ja turvatoimista huolimatta on aina olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietojasi pääsee tarkastelemaan ja käyttämään jokin ulkopuolinen taho sen seurauksena, että tietojasi on kerätty ja lähetetty Internetin välityksellä. Jos sinulla on kysyttävää omien tietojesi tietoturvasta, ota yhteyttä asiakastukeen.
  • Tietojen sijainti. Palvelimemme sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten suoritamme siellä henkilötietojesi verkkoisännöinnin ja käsittelyn. Henkilötietojasi voidaan myös käsitellä, siirtää tai luovuttaa maissa, joissa on SurveyMonkeyn tytäryhtiöitä ja toimipisteitä ja joissa palveluntarjoajamme joko sijaitsevat tai joissa niillä on palvelimia. Toimipisteiden sijainti -sivulta voit tarkistaa, missä toimipisteitämme on.
  • Evästeet. Me ja yhteistyökumppanimme käytämme verkkosivustoillamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet sisältävät pienen määrän dataa, joka tallennetaan sille laitteelle, jonka välityksellä käytät palvelujamme. Näin pystymme tunnistamaan käyttäjät, jotka palaavat käyttämään palvelujamme. Kunkin evästeen voimassaoloaika päättyy tietyn ajan kuluttua riippuen siitä, mihin käytämme kyseistä evästettä. Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita useista eri syistä:
   • Haluamme helpottaa verkkosivustomme käyttämistä. Jos käytät Muista minut -toimintoa kirjautuessasi sisään tilillesi, voimme tallentaa käyttäjänimesi evästeeseen. Näin pystyt kirjautumaan sisään nopeammin aina palatessasi käyttämään SurveyMonkeyn palveluja.
   • Haluamme huolehtia tietoturvasta. Käytämme evästeitä henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Tarkistamme esimerkiksi, oletko parhaillaan kirjautuneena sisään SurveyMonkey-palveluun.
   • Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaisesti mukautettua sisältöä. Saatamme tallentaa evästeisiin käyttäjäasetuksiasi, kuten oletuskielesi. Näin pystymme mukauttamaan sinulle näytettävän sisällön henkilökohtaisien mieltymyksiesi mukaiseksi. Lisäksi varmistamme evästeiden avulla, että käyttäjät eivät voi vastata kyselytutkimuksiin uudelleen.
   • Haluamme parantaa palvelujamme. Käytämme evästeitä mitataksemme, miten käytät verkkosivustojamme, seurataksemme ohjaustietoja sekä pystyäksemme aika ajoin näyttämään sinulle erilaisia versioita sisällöstä. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään ja parantamaan palvelujamme sekä optimoimaan käyttäjille näyttämämme sisällön.
   • Haluamme näyttää sinulle mainoksia. Me, palveluntarjoajamme sekä muut ulkopuoliset tahot, joiden kanssa teemme yhteistyötä, saatamme asettaa laitteellesi evästeitä, kun vierailet verkkosivuillamme tai muilla verkkosivuilla tai kun avaat lähettämiämme sähköpostiviestejä. Näin pyrimme tarjoamaan sinulle entistä yksilöllisemmin räätälöityä markkinointisisältöä (joka koskee omia palvelujamme sekä muita palveluja) sekä pystyäksemme arvioimaan, onko tämä sisältö hyödyllistä tai toimiiko se tehokkaasti. Saatamme esimerkiksi arvioida, mitä mainoksia napsautetaan useimmin ja saavatko nämä napsautukset käyttäjät hyödyntämään tarjoamiamme työkaluja, toimintoja ja palveluja paremmin. Jos et halua nähdä mainoksia, jotka on kohdistettu sinulle anonyymin verkkotoimintasi perusteella, voit kieltää evästeiden käytön (”opt-out”) monilta yrityksiltä, jotka toteuttavat edellä kuvatun kaltaista mainonnan kohdistamista. Tämä onnistuu vierailemalla osoitteessa http://www.aboutads.info. Evästeiden käytön kieltäminen tällä tavoin ei tarkoita, että et näe enää ollenkaan mainoksia. Se tarkoittaa ainoastaan, että et enää näe sellaisia mainoksia, jotka on kohdistettu sinulle oman toimintasi ja siitä tehtyjen päätelmien perusteella.
   • Google Analytics. Edellä mainittujen asioiden lisäksi olemme ottaneet omilla verkkosivustoillamme sekä muissa palveluissa käyttöön tiettyjä Google Analytics -toimintoja, jotka tukevat näyttömainontaa (”display advertising”). Esimerkki tällaisista toiminnoista on uudelleenkohdistus. Verkkosivustojemme vierailijat voivat kieltää tietynlaiset Google Analytics -seurantamenetelmät ja mukauttaa Googlen näyttömainontaa käyttämällä Googlen mainosasetuksia. Jos haluat tutustua tarkemmin siihen, miten Google näyttää mainoksia, tutustu asiakkaiden mainoksien ohjekeskukseen. Jos et halua ottaa osaa Google Analytics -ohjelmaan, voit ladata Google Analyticsin poistolisäosan selaimeesi.
  • Saat lisätietoja evästeistämme napsauttamalla tätä. Meidän mielestämme evästeet eivät ole paha asia. Voit silti halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimellasi. Tarkemmat tiedot löytyvät käyttämäsi selaimen asetuksien määrittämistä käsittelevistä ohjeista. Huomioi, että tämä voi huonontaa mahdollisuuksiasi käyttää palvelujamme. Kun evästeet ovat käytössä, verkkosivustojemme käyttökokemus on sujuvampi. Tietoja Flash-evästeiden hallinnasta on täällä. Käyttämällä verkkosivustojamme ja hyväksymällä tämän yksityisyydensuojakäytännön hyväksyt nimenomaisesti, että evästeitä käytetään tässä käytännössä kuvatulla tavalla.
  • Blogit ja foorumit. Verkkosivustomme saattavat sisältää julkisesti saatavana olevia blogeja ja keskustelufoorumeita. Pyydämme sinua huomioimaan, että myös muut henkilöt voivat lukea, tallentaa ja käyttää kaikkia näille alueille lähettämiäsi tietoja. Emme vastaa mistään henkilötiedoista, jotka olet itse päättänyt lähettää näille verkkosivustomme alueille. Jos haluat pyytää omien tietojesi poistamista blogistamme tai keskustelufoorumiltamme, ota yhteyttä asiakastukeen. Emme välttämättä pysty aina toteuttamaan pyyntöäsi. Mikäli näin on, kerromme sinulle syyn. Blogiemme kommentointijärjestelmiä hallinnoi ulkopuolisen tahon sovellus. Kommentin lähettäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Muista tutustua kyseisen sovelluksen yksityisyydensuojakäytäntöön, jotta saat selville, miten kyseinen ulkopuolinen toimija käyttää tietojasi.
  • Verkkopohjainen seuranta. Tällä hetkellä emme käsittele tai noudata verkkoselaimien ”älä seuraa” -signaaleja tai muita vastaavia mekanismeja, jotka ilmaisevat pyynnön poistaa verkkoseuranta käytöstä verkkosivustoillamme vierailevien tai palvelujamme käyttävien yksittäisien käyttäjien kohdalla (ellei palvelun omassa yksityisyydensuojalausekkeessa ole mainittu toisin).
  • Lapsien turvallisuus ja COPPA. Palvelujemme käyttö ei ole sallittua alle 13-vuotiaille henkilöille. SurveyMonkey ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta henkilöiltä tai salli heidän rekisteröitymistään palvelun käyttäjäksi. Mikäli saamme tiedon, että olemme keränneet henkilötietoja alle 13-vuotiaalta henkilöltä, voimme poistaa nämä tiedot ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on syytä uskoa, että näin on tapahtunut, ota yhteyttä asiakastukeen.
  • Englanninkielinen versio on määräävä. Muut kuin englanninkieliset käännösversiot tästä yksityisyydensuojakäytännöstä on laadittu käytön helpottamiseksi. Mikäli käännösversioiden välillä on merkityseroja tai ristiriitoja, englanninkielinen versio on määräävä.
 6. Lisätietoja Euroopan unionissa oleville käyttäjille

  SurveyMonkey tuottaa osan palveluistaan EU:ssa oleville käyttäjille SurveyMonkey Europe UC -yhtiön kautta. Yhtiön toimipaikan osoite on 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland.

  • ”Henkilötiedot”. EU:ssa olevien käyttäjien osalta tämän käytännön sisältämät viittaukset ”henkilötietoihin” vastaavat sitä, mitä EU:ssa yleisesti tarkoitetaan ”henkilötiedoilla”.
  • IP-osoitteita koskevia tietoja. Palvelimemme tallentavat saapuvan liikenteen IP-osoitteet sivustoillamme vierailevilta käyttäjiltä (riippumatta siitä, onko vierailijalla SurveyMonkey-käyttäjätiliä) ja tallentavat IP-osoitteet lokitiedostoihin. Säilytämme näitä lokitiedostoja muun muassa järjestelmänhallinta- ja ylläpitotarkoituksia, tilastointia, liikennettä sivustoillemme ohjaavien verkkosivustojen seurantaa, käyttäjien sijainnin päättelyä sekä tietoturvatarkoituksia (esimerkiksi väärinkäytön, roskapostin ja DDOS-hyökkäyksien hallintaa) varten. Lisäksi tallennamme IP-osoitetiedot tiettyjen järjestelmässämme suorittamiesi toimenpiteiden yhteydessä. IP-osoitetietoja yhdistetään kyselytutkimuksien vastauksiin vain, jos kyselytutkimuksen laatija on määrittänyt kyselyn tallentamaan IP-osoitteet. Hyväksymällä tämän yksityisyydensuojakäytännön ehdot annat SurveyMonkeylle nimenomaisen suostumuksesi käyttää IP-osoitettasi edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos et halua antaa suostumustasi IP-osoitteesi käyttöön edellä kuvatulla tavalla, sinun on peruutettava tilisi tilaus (mikäli sinulla on tili) tai jätettävä vastaamatta kyselytutkimukseen.
  • Rekisterinpitäjä. SurveyMonkey Europe UC, jonka yhteystiedot on ilmoitettu yllä, on EU:ssa olevien käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamien tietojen, laskutustietojen sekä muiden tilitietojen säilyttäjä eli rekisterinpitäjä. Kyselytutkimuksien sisältämien tietojen rekisterinpitäjä on kuitenkin kunkin kyselyn luoja. Kyselytutkimuksen luoja määrittää, miten heidän kyselyidensä kysymyksiä ja vastauksia käytetään ja kenelle niitä luovutetaan. SurveyMonkey käsittelee tällaisia kyselytutkimuksien tietoja vain niiden ohjeiden ja suostumuksien mukaisesti (mukaan lukien tämän yksityisyydensuojakäytännön perusteella myönnetyt suostumukset), jotka kyselytutkimuksen luoja on valinnut laatiessaan kyselyä ja asettaessaan sen vastaajien saataville.
  • Henkilötietojen tarkastelu ja korjaaminen. Sinulla on oikeus tarkastella ja korjata SurveyMonkeyn hallussa olevia henkilötietojasi. Voit käyttää tätä oikeuttasi vierailemalla tilisi Oma tili -sivulla tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.
  • Sinun vastuusi. Käyttämällä palvelujamme suostut noudattamaan soveltuvia tietosuojaan liittyviä velvollisuuksia kyselytutkimuksiesi tietoja kerätessäsi ja käyttäessäsi. Niitä ovat muun muassa velvollisuus ilmoittaa vastaajille täsmällisesti, miten heidän tietojaan käytetään ja luovutetaan eteenpäin.
  Suostumukset. Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta tai mitä tahansa muuta painiketta, joka ilmaisee, että käyttäjä hyväksyy tämän yksityisyydensuojakäytännön sisällön, annat nimenomaisen hyväksyntäsi seuraaville asioille:
  • Annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan kerätä, käyttää, luovuttaa ja käsitellä tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tämä sisältää evästeisiin, IP-osoitteisiin ja lokitiedostoihin liittyvät menettelytapamme.
  • Palvelimemme sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten suoritamme pääosan henkilötietojesi käsittelystä siellä. Annat suostumuksesi siihen, että SurveyMonkey Inc. siirtää henkilötietosi Yhdysvaltoihin ja käsittelee ne siellä, sekä siihen, että tytäryhtiömme ja palveluntarjoajamme suorittavat nämä toimenpiteet kohdassa 5 kuvatuissa tietojen sijaintipaikoissa.
  • Annat suostumuksesi ja hyväksyt, että saatamme siirtää tietojasi tietojen käsittelijöille, jotka sijaitsevat maissa (mukaan lukien Yhdysvalloissa), joissa ei ole tietosuojalakeja, jotka antaisivat samantasoisen suojan kuin Euroopan talousalueen maissa. Suostumuksesi on vapaaehtoinen, ja voit peruuttaa sen kieltämällä tietojesi käytön milloin tahansa. Pyydämme huomioimaan, että mikäli kiellät tietojesi käytön, emme enää pysty tarjoamaan palvelujamme sinulle.
  • Annat suostumuksesi siihen, että luovutamme henkilötietojasi tarvittaville henkilöille, jotka työskentelevät meille palveluja toimittavien palveluntarjoajien työntekijöinä.
  • Jos olet ottanut evästeet käyttöön verkkoselaimessasi, suostut siihen, että käytämme evästeitä tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Japanese users
  • You agree that you are responsible for notifying the respondents of surveys that you create using our services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in this privacy policy and obtaining prior consent from respondents to disclose their personal data to SurveyMonkey.
 9. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 10. Additional information for Australian users
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.
KYSELYTUTKIMUKSIEN VASTAAJIEN YKSITYISYYDENSUOJA
 1. Mitä tietoja SurveyMonkey kerää?

  Kun vastaat kyselytutkimukseen, jonka verkkoisännöinnistä vastaa SurveyMonkey, keräämme kyselytutkimuksen luojan puolesta ja hänen ohjeistuksensa mukaisesti (mukaan lukien tämän yksityisyydensuojakäytännön sisältö) sinuun ja palveluidemme käyttöösi liittyvää tietoa useista eri lähteistä. Ne on lueteltu alla. Jäljempänä olevissa osioissa on kerrottu, mitä me näillä tiedoilla teemme.

  Tiedot, joita keräämme suoraan sinulta

  • Kyselytutkimuksien vastaukset. Keräämme ja tallennamme lähettämäsi kyselytutkimuksien vastaukset. Kyselytutkimuksen luoja vastaa näistä tiedoista ja niiden hallinnoinnista. Kyselytutkimuksessa saatetaan pyytää antamaan henkilötietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Jos sinulla on kysyttävää kyselytutkimuksesta, johon aiot vastata, ota yhteyttä suoraan kyseisen kyselyn laatijaan. SurveyMonkey ei vastaa kyselytutkimuksien sisällöistä. Kyselytutkimuksen luoja on yleensä sama henkilö tai taho, joka kutsui sinut vastaamaan kyselyyn. Joskus heillä on omia yksityisyydensuojakäytäntöjään.
  Pysyvätkö vastauksesi nimettöminä? Sinun on kysyttävä asiaa kyselytutkimuksen luojalta, sillä se riippuu kyselylle määritetyistä asetuksista. Me tarjoamme kyselytutkimuksien laatijoille ohjeita, joiden avulla he voivat varmistaa, että vastaukset kerätään nimettömästi. Vaikka kyselyn luoja olisikin noudattanut näitä ohjeita, on kuitenkin mahdollista, että yksittäisissä kysymyksissä pyydetään vastaajan henkilötietoja tai muita tietoja, joiden perusteella vastaajan henkilöllisyys voi paljastua.

  Sinua koskevat tiedot, jotka keräämme muista lähteistä

  • Käyttötiedot. Keräämme sinusta käyttötietoja aina, kun olet yhteydessä palveluihimme. Se voi tarkoittaa muun muassa tietoja vierailemistasi verkkosivuista, napsauttamistasi kohteista ja näiden toimenpiteiden suorittamisajankohdasta. Lisäksi useimpien nykyisten verkkosivustojen tapaan verkkopalvelimemme ylläpitävät lokitiedostoja, joihin tallennetaan tietoa joka kerta, kun laite muodostaa yhteyden kyseiseen palvelimeen. Nämä lokitiedostot sisältävät tietoja kunkin vierailun luonteesta, kuten vierailijan IP-osoitteen, Internet-palveluntarjoajan, sivustolla näytetyt tiedostot (esimerkiksi HTML-sivut ja kuvat), käyttöjärjestelmäversiot sekä tapahtumien aikaleimat. Huomaa, että emme yhdistä näitä käyttötietoja antamiisi kyselytutkimuksien vastauksiin.
  • Laitetiedot. Keräämme tietoja laitteista ja sovelluksista, joilla käytät palvelujamme. Näitä tietoja ovat muun muassa IP-osoite, käyttöjärjestelmäversio, laitteen tyyppi, järjestelmä- ja suorituskykytiedot sekä selaimen tyyppi. Saatamme myös päätellä maantieteellisen sijaintisi IP-osoitteesi perusteella. IP-osoitetiedot yhdistetään antamiisi kyselytutkimuksien vastauksiin, ellei kyselyn luoja ole poistanut IP-osoitteiden keräämistä käytöstä siinä kyselytutkimuksessa, johon vastaat.
  • Ohjaustiedot. Tallennamme tiedon sijainnista, joka on ohjannut sinut kyselytutkimukseen (se voi olla esimerkiksi verkkosivustolla tai sähköpostiviestissä oleva linkki).
  • Sivutunnisteiden tiedot. Käytämme ulkopuolisien tahojen toteuttamia seurantapalveluja, joissa käytetään evästeitä ja sivutunnisteita (jotka tunnetaan myös nimellä jäljitteet). Niitä käytetään koostettujen ja anonyymeiksi muutettujen tietojen keräämiseen sivustoillamme käyvistä vierailijoista. Nämä tiedot sisältävät käyttö- ja käyttäjätilastotietoja.
  • Sähköpostiosoitteesi. Jos kyselytutkimuksen luoja käyttää sähköpostivastaustenkerääjää kyselytutkimuksen sähköpostikutsun lähettämiseen sinulle, keräämme sähköpostiosoitteesi talteen, kun kyselytutkimuksen luoja toimittaa sen meille. Emme käytä tätä toimintoa sähköpostiviestien lähettämiseen muuten kuin kyselytutkimuksen luojan pyynnöstä. Sähköpostiviestit, jotka lähetämme kyselytutkimuksen luojan puolesta, lähetetään kyseisen kyselyn laatijan sähköpostiosoitteesta. Jos et halua, että kyselytutkimuksen luoja enää ottaa sinuun yhteyttä, sinun on itse otettava yhteyttä suoraan kyselytutkimuksen luojaan.
  Kyselytutkimuksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Muista, että sinulla on aina mahdollisuus jättää vastaamatta mihin tahansa kyselytutkimuksen kysymykseen (tämä koskee erityisesti sellaisia kysymyksiä, joissa pyydetään henkilötietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja). Jos kyselytutkimuksen luoja on merkinnyt tällaiseen kysymykseen vastaamisen pakolliseksi, vastaamatta jättäminen voi estää kyselytutkimukseen osallistumisen loppuunsuorittamisen.
 2. Miten SurveyMonkey käyttää keräämiään tietoja?
  Kyselytutkimuksiin antamiesi vastauksien omistaja ja hallinnoija on kyselytutkimuksen luoja. Käsittelemme näitä tietoja kyselytutkimuksen laatijan yksityisinä tietoina lukuun ottamatta kyselyjä, joiden laatija on asettanut niiden sisältämät kysymykset ja vastaukset saataville julkisen linkin kautta. Ota yhteyttä suoraan kyselytutkimuksen luojaan, mikäli haluat tarkempia tietoja siitä, miten vastauksia käytetään. Eräät kyselytutkimuksien luojat saattavat toimittaa sinulle kyselyn mukana yksityisyydensuojakäytännön tai -ilmoituksen. Suosittelemme, että luet kyseisen asiakirjan, jotta ymmärrät, miten kyselytutkimuksen luoja aikoo käsitellä vastauksiasi.Tutustumalla kyselytutkimuksen luojan versioon tästä yksityisyydensuojakäytännöstä saat paremman käsityksen siitä, miten SurveyMonkey käsittelee kyselytutkimuksien vastauksia. SurveyMonkey ei myy kyselytutkimuksien vastauksia ulkopuolisille tahoille ilman kyselyn luojan suostumusta. Emme käytä asiakkaidemme kyselytutkimuksilla kerättyjä yhteystietoja ottaaksemme itse yhteyttä kyselyiden vastaajiin.

  Lisäksi käytämme sinulta keräämiämme tietoja (joihin sisältyvät käyttötiedot, laitetiedot, ohjaustiedot sekä sivutunnisteiden tiedot) palvelujemme hallintaan ja parantamiseen, tutkimustarkoituksiin sekä muihin tämän yksityisyydensuojakäytännön kyselytutkimuksen luojille tarkoitetussa versiossa kuvattuihin tarkoituksiin.

 3. Kenelle jaamme tai luovutamme tietojasi?
  SurveyMonkey ei myy kyselytutkimuksiin antamiasi vastauksia, ellet ole itse antanut siihen lupaa. Luovutamme vastauksiasi ulkopuolisille tahoille vain tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

  Luovutamme seuraavat tiedot:

  • Kyselytutkimuksiin antamasi vastaukset kyseisien kyselytutkimuksien luojille. Vastaamme kyselytutkimuksien verkkoisännöinnistä kyselytutkimuksien luojien puolesta, mutta he itse ovat kyselytutkimuksien sisältämien tietojen pääasialliset hallinnoijat. Kaikki vastauksissasi antamasi tiedot luonnollisesti luovutetaan kyselytutkimuksen laatijalle. Ota yhteyttä suoraan kyselytutkimuksen luojaan, mikäli haluat tarkempia tietoja siitä, miten vastauksia saatetaan luovuttaa eteenpäin. Tutustumalla tämän yksityisyydensuojakäytännön kyselytutkimuksien luojille tarkoitettuun versioon näet, mitä SurveyMonkey kertoo heille kyselytutkimuksien vastauksien käsittelemisestä sekä sen, kenelle SurveyMonkey voi luovuttaa kyselytutkimuksien vastauksia.
 4. Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?
  • Jos haluat nähdä vastauksesi tai henkilötietosi tai tehdä niihin korjauksia, ota yhteyttä kyselytutkimuksen luojaan. Koska keräämme kyselytutkimuksien vastaukset niiden laatijoiden puolesta, sinun on itse otettava yhteyttä kyselytutkimuksen luojaan, mikäli sinulla on kyselyyn liittyvää kysyttävää tai jos haluat nähdä, päivittää tai poistaa mitä tahansa vastauksissasi olevaa sisältöä. Tarjoamme kyselytutkimuksien luojille työkalut, joilla he pystyvät suorittamaan kyselyillä kerättyjen vastauksien ylläpitotoimia. Ottamalla yhteyttä asiakastukeen voit pyytää nähtäväksesi hallussamme olevat henkilötietosi ja pyytää niiden korjaamista. Useimmissa tapauksissa SurveyMonkey ei kuitenkaan pysty antamaan näitä tietoja, sillä kyselytutkimuksien vastaukset ovat niiden luojien yksityisiä tietoja (lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyselytutkimuksen luoja on asettanut kysymykset ja vastaukset saataville julkisen linkin kautta), ja tämän pääsyoikeuden myöntämisellä olisi kohtuuton vaikutus muiden henkilöiden yksityisyydensuojaan. Vastaamme tietojen tarkastelu- tai korjauspyyntöösi kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa, ja mikäli kohtuullista tai mahdollista, annamme sinulle pääsyn omiin henkilötietoihisi pyytämälläsi tavalla.
  • Kyselytutkimuksien vastaanottamisen lopettaminen. Voit lopettaa kyselytutkimuksien luojien SurveyMonkeyn kautta ja sähköpostin välityksellä lähettämien kyselytutkimuksien vastaamispyyntöjen vastaanottamisen.
 5. Tietoturva, evästeet ja muita tärkeitä tietoja
  Tähän yksityisyydensuojakäytäntöön tehtävät muutokset. Voimme muuttaa tätä yksityisyydensuojakäytäntöä milloin tahansa. Mikäli teemme niin, ilmoitamme siitä sinulle julkaisemalla muutokset tällä verkkosivustolla. Jos katsomme, että muutokset ovat oleellisia, lähetämme sinulle erillisen, näkyvän ilmoituksen olosuhteiden edellyttämällä tavalla esimerkiksi sähköpostitse tai jollakin muulla huomiota herättävällä menetelmällä, jonka voidaan kohtuullisesti katsoa olevan riittävä ilmoituksen tekemiseen. Mikäli näistä muutoksista ilmoittamisen jälkeen jatkat palvelujemme käyttöä etukäteisilmoitusjakson jälkeenkin, sinun tulkitaan antaneen nimenomaisen hyväksyntäsi yksityisyydensuojakäytännön muutoksille. Jos et hyväksy tämän tai minkä tahansa päivitetyn yksityisyydensuojakäytännön ehtoja, sinulla on mahdollisuus sulkea tilisi milloin tahansa (mikäli sinulla on tili) tai jättää vastaamatta kyselyyn.
  • Tietoturva. Lisätietoja SurveyMonkeyn tietoturvakäytännöistä on tietoturvalausekkeessamme. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi ja muita tietojasi huolellisesti ja tiedot koskemattomina säilyttäen. Käyttämistämme suojaustoimenpiteistä ja turvatoimista huolimatta on aina olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietojasi pääsee tarkastelemaan ja käyttämään jokin ulkopuolinen taho sen seurauksena, että tietojasi on kerätty ja lähetetty Internetin välityksellä. Jos sinulla on kysyttävää omien tietojesi tietoturvasta, ota yhteyttä asiakastukeen.
  • Tietojen sijainti. Palvelimemme sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten suoritamme siellä henkilötietojesi verkkoisännöinnin ja käsittelyn. Henkilötietojasi voidaan myös käsitellä, siirtää tai luovuttaa maissa, joissa on SurveyMonkeyn tytäryhtiöitä ja toimipisteitä ja joissa palveluntarjoajamme joko sijaitsevat tai joissa niillä on palveluja. Toimipisteiden sijainti -sivulta voit tarkistaa, missä toimipisteitämme on.
  • Evästeet. Me ja yhteistyökumppanimme käytämme verkkosivustoillamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet sisältävät pienen määrän dataa, joka tallennetaan sille laitteelle, jonka välityksellä käytät palvelujamme. Näin pystymme tunnistamaan käyttäjät, jotka palaavat käyttämään palvelujamme. Kunkin evästeen voimassaoloaika päättyy tietyn ajan kuluttua riippuen siitä, mihin käytämme kyseistä evästettä. Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita useista eri syistä:
   • Haluamme helpottaa verkkosivustomme käyttämistä. Jos käytät Muista minut -toimintoa kirjautuessasi sisään tilillesi, voimme tallentaa käyttäjänimesi evästeeseen. Näin pystyt kirjautumaan sisään nopeammin aina palatessasi käyttämään SurveyMonkeyn palveluja.
   • Haluamme huolehtia tietoturvasta. Käytämme evästeitä henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Tarkistamme esimerkiksi, oletko parhaillaan kirjautuneena sisään SurveyMonkey-palveluun.
   • Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaisesti mukautettua sisältöä. Saatamme tallentaa evästeisiin käyttäjäasetuksiasi, kuten oletuskielesi. Näin pystymme mukauttamaan sinulle näytettävän sisällön henkilökohtaisien mieltymyksiesi mukaiseksi. Lisäksi varmistamme evästeiden avulla, että käyttäjät eivät voi vastata kyselytutkimuksiin uudelleen.
   • Haluamme parantaa palvelujamme. Käytämme evästeitä mitataksemme, miten käytät verkkosivustojamme, seurataksemme ohjaustietoja sekä pystyäksemme aika ajoin näyttämään sinulle erilaisia versioita sisällöstä. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään ja parantamaan palvelujamme sekä optimoimaan käyttäjille näyttämämme sisällön.
   • Google Analytics. Edellä mainittujen asioiden lisäksi olemme ottaneet omilla verkkosivustoillamme sekä muissa palveluissa käyttöön tiettyjä Google Analytics -toimintoja, jotka tukevat näyttömainontaa (”display advertising”). Esimerkki tällaisista toiminnoista on uudelleenkohdistus. Verkkosivustojemme vierailijat voivat kieltää tietynlaiset Google Analytics -seurantamenetelmät ja mukauttaa Googlen näyttömainontaa käyttämällä Googlen mainosasetuksia. Jos haluat tutustua tarkemmin, miten Google näyttää mainoksia, tutustu asiakkaiden mainoksien ohjekeskukseen. Jos et halua ottaa osaa Google Analytics -ohjelmaan, voit ladata Google Analyticsin poistolisäosan selaimeesi.
  • Saat lisätietoja evästeistämme napsauttamalla tätä. Meidän mielestämme evästeet eivät ole paha asia. Voit silti halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimellasi. Tarkemmat tiedot löytyvät käyttämäsi selaimen asetuksien määrittämistä käsittelevistä ohjeista. Huomioi, että tämä voi huonontaa mahdollisuuksiasi käyttää palvelujamme. Kun evästeet ovat käytössä, verkkosivustojemme käyttökokemus on sujuvampi. Tietoja Flash-evästeiden hallinnasta on täällä. Käyttämällä verkkosivustojamme ja hyväksymällä tämän yksityisyydensuojakäytännön hyväksyt nimenomaisesti, että evästeitä käytetään tässä käytännössä kuvatulla tavalla.
  • Blogit ja foorumit. Verkkosivustomme saattavat sisältää julkisesti saatavana olevia blogeja ja keskustelufoorumeita. Pyydämme sinua huomioimaan, että myös muut henkilöt voivat lukea, tallentaa ja käyttää kaikkia näille alueille lähettämiäsi tietoja. Emme vastaa mistään henkilötiedoista, jotka olet itse päättänyt lähettää näille verkkosivustomme alueille. Jos haluat pyytää omien tietojesi poistamista blogistamme tai keskustelufoorumiltamme, ota yhteyttä asiakastukeen. Emme välttämättä pysty aina toteuttamaan pyyntöäsi. Mikäli näin on, kerromme sinulle syyn. Blogiemme kommentointijärjestelmiä hallinnoi ulkopuolisen tahon sovellus. Kommentin lähettäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Muista tutustua kyseisen sovelluksen yksityisyydensuojakäytäntöön, jotta saat selville, miten kyseinen ulkopuolinen toimija käyttää tietojasi.
  • Verkkopohjainen seuranta. Tällä hetkellä emme käsittele tai noudata verkkoselaimien ”älä seuraa” -signaaleja tai muita vastaavia mekanismeja, jotka ilmaisevat pyynnön poistaa verkkoseuranta käytöstä verkkosivustoillamme vierailevien tai palvelujamme käyttävien yksittäisien käyttäjien kohdalla (ellei palvelun omassa yksityisyydensuojalausekkeessa ole mainittu toisin).
  • Sosiaalisen median toiminnot. Verkkosivustoillamme saattaa olla sosiaalisen median toimintoja tai pienoissovelluksia, kuten Facebookin Tykkää-painike. Näiden ominaisuuksien käyttäminen saattaa antaa niille mahdollisuuden tallentaa IP-osoitteesi, tunnistaa sivut, joilla vierailet sekä asettaa evästeitä, jotka mahdollistavat toimintojen asianmukaisen toiminnan. Näin toimintojen käyttö kuuluu niiden toimittaneen ulkopuolisen tahon yksityisyydensuojakäytännön piiriin.
  • Alaikäisien henkilöiden turvallisuus ja COPPA. Palvelujemme käyttö ei ole sallittua alaikäisille henkilöille. ”Alaikäisillä” tarkoitetaan tässä yhteydessä asuinpaikan mukaista täysi-ikäisyyden ikärajaa nuorempia henkilöitä (tai Yhdysvalloissa alle 13-vuotiasta henkilöä). SurveyMonkey ei tietoisesti kerää henkilötietoja alaikäisiltä henkilöiltä tai salli heidän rekisteröitymistään palvelun käyttäjäksi. Mikäli saamme tiedon, että olemme keränneet henkilötietoja alaikäiseltä henkilöltä, voimme poistaa nämä tiedot ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on syytä uskoa, että näin on tapahtunut, ota yhteyttä asiakastukeen.
  • Englanninkielinen versio on määräävä. Muut kuin englanninkieliset käännösversiot tästä yksityisyydensuojakäytännöstä on laadittu käytön helpottamiseksi. Mikäli käännösversioiden välillä on merkityseroja tai ristiriitoja, englanninkielinen versio on määräävä.
 6. Lisätietoja Euroopan unionissa oleville käyttäjille

  SurveyMonkey tuottaa osan palveluistaan EU:ssa oleville käyttäjille SurveyMonkey Europe UC -yhtiön kautta. Yhtiön toimipaikan osoite on 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland.

  • ”Henkilötiedot”. EU:ssa olevien käyttäjien osalta tämän käytännön sisältämät viittaukset ”henkilötietoihin” vastaavat sitä, mitä EU:ssa yleisesti tarkoitetaan ”henkilötiedoilla”.
  • IP-osoitteita koskevia tietoja. Palvelimemme tallentavat saapuvan liikenteen IP-osoitteet sivustoillamme vierailevilta käyttäjiltä (riippumatta siitä, onko vierailijalla SurveyMonkey-käyttäjätiliä) ja tallentavat IP-osoitteet lokitiedostoihin. Säilytämme näitä lokitiedostoja muun muassa järjestelmänhallinta- ja ylläpitotarkoituksia, tilastointia, liikennettä sivustoillemme ohjaavien verkkosivustojen seurantaa, käyttäjien sijainnin päättelyä sekä tietoturvatarkoituksia (esimerkiksi väärinkäytön, roskapostin ja DDOS-hyökkäyksien hallintaa) varten. Lisäksi tallennamme IP-osoitetiedot tiettyjen järjestelmässämme suorittamiesi toimenpiteiden yhteydessä. IP-osoitetietoja yhdistetään kyselytutkimuksien vastauksiin vain, jos kyselytutkimuksen laatija on määrittänyt kyselyn tallentamaan IP-osoitteet. Hyväksymällä tämän yksityisyydensuojakäytännön ehdot annat SurveyMonkeylle nimenomaisen suostumuksesi käyttää IP-osoitettasi edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos et halua antaa suostumustasi IP-osoitteesi käyttöön edellä kuvatulla tavalla, sinun on peruutettava tilisi tilaus (mikäli sinulla on tili) tai jätettävä vastaamatta kyselytutkimukseen.
  • Rekisterinpitäjä. SurveyMonkey Europe UC, jonka yhteystiedot on ilmoitettu yllä, on EU:ssa olevien käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamien tietojen, laskutustietojen sekä muiden tilitietojen säilyttäjä eli rekisterinpitäjä. Kyselytutkimuksien sisältämien tietojen rekisterinpitäjä on kuitenkin kunkin kyselyn luoja. Kyselytutkimuksen luoja määrittää, miten heidän kyselyidensä kysymyksiä ja vastauksia käytetään ja kenelle niitä luovutetaan. SurveyMonkey käsittelee tällaisia kyselytutkimuksien tietoja vain niiden ohjeiden ja suostumuksien mukaisesti (mukaan lukien tämän yksityisyydensuojakäytännön perusteella myönnetyt suostumukset), jotka kyselytutkimuksen luoja on valinnut laatiessaan kyselyä ja asettaessaan sen vastaajien saataville.
  • Henkilötietojen tarkastelu ja korjaaminen. Sinulla on oikeus tarkastella ja korjata SurveyMonkeyn hallussa olevia henkilötietojasi. Voit käyttää tätä oikeuttasi ottamalla yhteyttä asiakastukeen.
  Suostumukset. Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta tai mitä tahansa muuta painiketta, joka ilmaisee, että käyttäjä hyväksyy tämän yksityisyydensuojakäytännön sisällön, annat nimenomaisen hyväksyntäsi seuraaville asioille:
  • Annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan kerätä, käyttää, luovuttaa ja käsitellä tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tämä sisältää evästeisiin, IP-osoitteisiin ja lokitiedostoihin liittyvät menettelytapamme.
  • Palvelimemme sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten suoritamme pääosan henkilötietojesi käsittelystä siellä. Annat suostumuksesi siihen, että SurveyMonkey Inc. siirtää henkilötietosi Yhdysvaltoihin ja käsittelee ne siellä, sekä siihen, että tytäryhtiömme ja palveluntarjoajamme suorittavat nämä toimenpiteet kohdassa 5 kuvatuissa tietojen sijaintipaikoissa.
  • Annat suostumuksesi ja hyväksyt, että saatamme siirtää tietojasi tietojen käsittelijöille, jotka sijaitsevat maissa (mukaan lukien Yhdysvalloissa), joissa ei ole tietosuojalakeja, jotka antaisivat samantasoisen suojan kuin Euroopan talousalueen maissa. Suostumuksesi on vapaaehtoinen, ja voit peruuttaa sen kieltämällä tietojesi käytön milloin tahansa. Pyydämme huomioimaan, että mikäli kiellät tietojesi käytön, emme enää pysty tarjoamaan palvelujamme sinulle.
  • Annat suostumuksesi siihen, että luovutamme henkilötietojasi tarvittaville henkilöille, jotka työskentelevät meille palveluja toimittavien palveluntarjoajien työntekijöinä.
  • Jos olet ottanut evästeet käyttöön verkkoselaimessasi, suostut siihen, että käytämme evästeitä tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 9. Additional information for Australian users
  • The personal information collected by us on behalf of a survey creator may include sensitive information. We will only use sensitive information for the purpose of storing and processing it on behalf of the survey creator. Sensitive information is defined in the Privacy Act 1988 (Cth) and includes information about you such as racial or ethnic origin, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences and criminal records, as well as health and genetic information about you.
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.